Algemeen A.V. Edam
Algemeen

Club van 100 A.V. Edam    Met elkaar voor elkaar”

Doel van deze Club

De Club van 100 is opgericht 20 augustus 2002 met als doel het ondersteunen van AV Edam en met name de jeugd, door het ter beschikking stellen van financiële middelen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten en/of anderszins ter bevordering van sport.
De bestedingsdoelen kunnen worden aangedragen door bijvoorbeeld het bestuur van AV Edam, leden of ouders van leden van AV Edam en leden van de Club van 100.
Andere belangrijke doelen zijn het creëren van een breed draagvlak voor sport, alsmede betrokkenheid bij sport en met name atletiek.

Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed?

Voor de jaarlijkse bijdrage van minimaal 50 euro per lid wordt een zo goed mogelijke besteding gezocht.
Een greep uit de gerealiseerde doelen welke de Club van 100 de afgelopen jaren geheel of gedeeltelijk bekostigd heeft:

• Sweaters en shirts voor juryleden
• Toestellen krachthonk
• Update en uitbreiding elektronische tijdwaarneming
• Fietshuur trainingskampen
• EDM’s (elektronische afstandmeters)
• Survival run baan
• Aanschaf nieuw wedstrijdmateriaal
• Stormvaste partytenten
• Ultrasone windmeter

Wie beslist er wat er met de ingelegde gelden wordt gedaan?

Onder het genot van een hapje en een drankje heeft de Club van 100 eenmaal per jaar een ledenvergadering.
Hierbij legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en worden ingediende nieuwe doelen besproken. Maar wanneer noodzakelijk kunnen ook door het jaar heen verzoeken worden ingediend en gehonoreerd. Met andere woorden: de leden van de Club van 100 maken gezamenlijk uit welke bestedingsdoelen worden gesteund.

Waarom lid zijn/worden van de Club van 100?

De naam Club van 100 doet misschien vermoeden dat dit om een selecte groep met een maximum aantal leden gaat, maar het tegendeel is waar. Iedereen kan zich bij ons aansluiten; (oud) leden van A.V. Edam, ouders van (jeugd)leden en mensen die sport belangrijk vinden en/of zij die daarbij betrokken willen zijn. Want ‘’ Met elkaar voor elkaar" is ons motto!

Waarom moet je bij deze Club willen horen?
o Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed.
o Je ondersteunt en stimuleert de jeugd tot sport en sociale contacten.
o Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie die A.V. Edam binnen de gemeente Edam-Volendam heeft.

Hoe wordt je lid?

Als je enthousiast geworden bent, wat wij ons goed kunnen voorstellen, en je wilt graag bij de Club van 100 horen, dan kan dat eenvoudig door je naam en telefoonnummer te mailen naar clubvan100@avedam.nl. Het bestuur zal dan contact opnemen voor verdere details.
Heb je behoefte aan meer informatie, spreek dan een van de bestuursleden aan of stuur hun een email.

Bestuur Club van 100
De commissie van de Club van 100 bestaat uit de volgende mensen:
Mike Bakker – voorzitter mcjabakker@gmail.com       06-10621323
Cees Beets c.beets@xs4all.nl
Rob Guyt rob.guit@outlook.com
Bart Hooghiemstra e.j.m.de.jong@hetnet.nl
Rick Westerdaal rick@rwesterdaal.nl

Club van 100 AV Edam
IBAN : NL45RABO0385674058

 
Webbeheerder Webmaster � 1998 - 2023 www.avedam.nl v5.0