16-01 | Jaarvergadering: Wijziging huishoudelijk reglement
In de jaarvergadering van dinsdag 14 februari 2012 zal het bestuur een gewijzigd huishoudelijk reglement ter goedkeuring aan de leden voorleggen. Een wijziging hiervan was nodig nadat eerder de statuten zijn gewijzigd. Een groot deel van de zaken die in het oude huishoudelijk reglement waren opgenomen zijn tegenwoordig in de statuten geregeld. Hierdoor komt een deel van de regels uit het oude huishoudelijk reglement te vervallen. Een versie van het voorgestelde nieuwe reglement is als PDF-document van deze website te downloaden, evenals ter vergelijking het oude reglement. Wij verzoeken de leden om de nieuwe versie te beoordelen en op- en aanmerkingen of vragen aan de penningmeester, Johan Buijs, mede te delen. Hier kunt u ook, indien gewenst, een versie van de statuten opvragen.


huishoudelijk reglement 1980
huishoudelijk reglement 2012
 Schrijf een reactie... (alle velden verplicht invullen)

Naam  :  
E-mail :  
Reactie:

 Door: CB      Bron: Jaarvergadering


 
Webbeheerder Cees Beets � 1998 - 2019 www.avedam.nl v4.0